Differin

Differin mot akne

differin

köp differin hos euroclinix

Differin hämmar inflammationen vid akne (finnar, pormaskar och kvisslor) och normaliserar bildningen av celler i huden runt talgkörtlarna så att talgkörtlarna inte täpps till.

Användning

Differin finns både som kräm och gel. Applicera enkelt ett tunt lager av krämen eller gelen på det utsatta området innan du går och lägger dig. Se även till att området du applicerar läkemedlet på är rent och torrt. Använd alltid Differin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du känner dig osäker.

Oavsett om du använder krämen eller gelen så ska den dagligen strykas på de angripna områdena i ett tunt lager vid sänggåendet. Huden bör vara ren och torr vid applicering. Tvätta händerna noggrant efter att du har använt Differin. Använd inte för stor mängd av medicinen. Man får inte bättre verkan om man tar för mycket av Differin. Då kan man i stället få besvär av att huden fjällar och rodnar. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Innan man ser resultat, kan aknen i början av behandlingen förvärras.

Adapalen som finns i Differin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Köpa Differin på nätet

Butik Erbjudande Leverans Direktlänk
köp differin hos euroclinix Fri frakt 1-2 dagar

Andra läkemedel tillsammans med Differin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Differin kan verka irriterande på huden, och det är därför möjligt, att samtidig användning av uttorkande rengöringsprodukter eller andra hudretande produkter (t.ex innehållande parfym eller alkohol) kan ge irritation.

Aknepreparat med annan verkningsmekanism, t ex bensoylperoxid, kan användas om detta strykes på på morgonen och Differin på kvällen.

Utvärtes preparat med likartad verkningsmekanism ska inte användas under behandlingsperioden.

Graviditet och amning

Differin ska inte användas under graviditet. Om du blir gravid under tiden som du använder Differin måste behandlingen avbrytas och du bör informera din läkare så snart som möjligt för ytterligare uppföljning.

Differin kan användas under amning. För att undvika exponering av barnet bör man undvika att applicera Differin på bröstet.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Differin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Differin kan orsaka följande biverkningar på det område där det applicerats:

Vanliga biverkningar (inträffar hos färre än 1 av 10 patienter):

 • torr hud
 • brännande känsla i huden
 • hudirritation
 • rodnad av huden (erytem)

Mindre vanliga biverkningar (inträffar hos färre än 1 av 100 patienter):

 • akne
 • solsveda
 • lokala hudutslag (kontaktdermatit)
 • obehag i huden
 • avflagning av huden (exfoliation)
 • klåda i huden (pruritus)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • allergisk kontaktreaktion
 • svullnad av hud
 • smärta i hud
 • rodnad av ögonlock (erytem)
 • irritation i ögonlock
 • klåda i ögonlock (pruritus)
 • svullnad av ögonlock