Tetracyklin

Tetracyklin mot acne

Tetracyklin

Köp Tetracyklin hos Euroclinix

Tetracyklin Meda är ett bredspektrumantibiotikum med bakteriostatisk effekt, som verkar genom att hämma bakteriernas proteinsyntes.

Verkningsmekanismen vid acne beror inte enbart på den antibakteriella effekten utan tetracyklin har även en ospecifik antiinflammatorisk effekt som då är av betydelse.

Tetracyklin kan användas för behandling av måttlig till svår acne vulgaris, pneumoni orsakad av Mycoplasma penumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae. Tetracyklin har också ett användningsområde vid urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis.

Användning

Svälj kapseln Tetracyklin i sin helhet med en tillräcklig mängd vatten. Inta inte läkemedlet med mjölkprodukter då dessa minskar effekten av medicinen. Tetracyklin ska intas på fastande mage, det vill säga en timme före eller två timmar efter måltiden. Fördela doserna jämt över dagen och fullfölj hela kuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Vid allmänna inflammationer varar en kur för det mesta mellan 7 och 14 dagar. För behandlingen av rosacea och akne ska du som regel fortsätta att inta detta läkemedel ett par veckor till månader.

Köpa Tetracyklin på nätet

Butik Erbjudande Leverans Direktlänk
köp tetracyklin hos euroclinix Fri frakt 1-2 dagar

Andra läkemedel och Tetracyklin Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eftersom vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Tetracyklin Meda, t.ex.:

  • Läkemedel mot sur mage (antacida)
  • Vissa läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt (kinapril)
  • Vissa virushämmande läkemedel som ges vid HIV-infektion (didanosin)
  • Läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig, t ex warfarin. Dosen av detta läkemedel kan behöva justeras när behandling med Tetracyklin Meda påbörjas och avslutas.
  • Vissa läkemedel som innehåller kalk (kalcium), järn eller zink. Effekten av Tetracyklin Meda minskar om det tas samtidigt med läkemedel som innehåller kalcium, järn eller zink som tas via munnen. Dessa läkemedel och Tetracyklin Meda bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Tetracyklin Meda under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

Tetracyklin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

Biverkningar

Magbesvär med lös avföring, illamående, kräkningar och svampninfektioner är några av de möjliga biverkningarna. Tandemaljskador och missfärgning av tänderna hos barn är en biverkning som är vanlig, därför ska barn eller gravida ta preparatet. Några har fått skador i strupen eller allergiska besvär.