Roaccutan

Roaccutan mot mycket svår acne

Roaccutan mot akne

Roaccutan mot acne

Roaccutan, som även heter Accutane, är ett läkemedel mot acne vilket innehåller ämnet isotretinoin. Roaccutan är receptbelagt och får bara skrivas ut på licens till personer som har extremt svår acne. I Sverige är det därför idag svårt att få Roaccutan. En behandling med Roaccutan pågår i cirka 4-6 månader, men kan också behövas igen då det inte utrotar aknen för gott. Detta läkemedel är ett av de få läkemedlen som visat sig vara effektiva mot svår acne.

Hur fungerar Roaccutan?

Roaccutan fungerar genom att minska hudens produktion av sebum. Roaccutan orsakar mycket ofta biverkningar som är besvärliga men oftast inte av allvarlig karaktär, såsom uttalat torr hud, torra slemhinnor, torra ögon och håravfall.

Biverkningar av Roaccutan

Roaccutan har dock en hel del biverkningar och har därför diskuterats häftigt under ett flertal år. Vissa av dessa är av mindre allvarligt karaktär medan andra är mycket allvarliga. I några av de mest extrema fallen har det lett till depressioner och självmord.

Andra allvarliga biverkningar av Roaccutan är värk i leder och muskler, leverskador och skador på foster. Det kan leda till förslutning av tillväxtzonerna i ben och därmed orsaka kortare uppnådd längd än förväntat jämfört med personens föräldrar. Till de mindre allvarliga biverkningarna hör torra ögon och slemhinnor, torr hy och håravfall. Biverkningarna av detta läkemedel är mycket vanliga och utgör snarare en regel än ett undantag, även om alla inte drabbas lika hårt. De som är gravida får inte äta det får, på grund av tidigare nämnda biverkning, inte äta det. Roaccutan klassas som ett så kallat högriskmedel, på grund av den stora sannolikheten att drabbas av biverkningar.