Tetralysal

Tetralysal mot svår acne

Tetralysal mot finnar

Tetralysal mot akne

Tetralysal och det snarlika Tetracyklin är antibiotika som båda är receptbelagda. Därmed måste du besöka en läkare för att få tillgång till det. Det största användningsområdet för läkemedlet är behandling av akne, men även vid akut försämring av kronisk luftrörskatarr, vissa lunginflammationer och klamydiainfektioner.

Hur fungerar Tetralysal?

Det fungerar genom att det tar kål på bakterier i kroppen. Tetralysal reducerar bakteriernas tillverkning av protein och gör därför så att bakterierna inte kan föröka sig lika lätt. Detta resulterar i mindre antal finnar. Den som har mycket acne kommer därför att märka att tetralysal gör inflammationerna mindre. Behandlingen är något som sker under flera månader. Med tiden kommer det att utvecklas bakterier som blir resistenta som tetralysal inte längre kan påverka längre. Medicinens effekt avtar därför efter långvarig användning.

Tetralysal verkar snabbt, bara en timme efter att du har tagit medicinen har den nått blodet och sprider sig ut i kroppen. Eftersom det verkar så pass snabbt gör det att du kan märka viss skillnad redan efter några dygn. Läkemedlet kommer som kapslar och tas 2 gånger per dag. Tetralysal påverkas inte av alkohol, i motsats till Roaccutan.

Värt att notera är att detta medel inte fungerar lika bra på alla. Vissa får inget resultat alls medan det gör underverk på andra.

Andra läkemedel samtidigt

Du bör undvika att ta följande läkemedel samtidigt som du tar Tetralysal:

  • läkemedel som innehåller acitretin, till exempel Neotigason
  • läkemedlet Isotretinoin som används mot akne
  • malariamedicinerna Malarone och Wellvone
  • vissa läkemedel mot höga blodfetter, till exempel Lestid och Questran
  • syraneutraliserande medel, till exempel Link, Novalucol, Novaluzid, Rennie och Gaviscon
  • läkemedel som innehåller kalcium
  • läkemedel som innehåller järn
  • läkemedel som innehåller magnesium, inklusive Accupro och Quinapril som används vid högt blodtryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Tetralysal under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

Amning

Tetralysal går över i modersmjölk. Amning ska avbrytas under behandling med Tetralysal eftersom det finns risk för att barnet får skador på skelettet samt missfärgade tänder.

Biverkningar av Tetralysal

Tetralysal är känt för att ha flertalet biverkningar. Några av de vanligare är huvudvärk, illamående, feber, buksmärta, lös mage, diarré, magtarmbesvär, yrsel, hudutslag klåda med mera. Vid några av de här som lös mage behöver du inte avbryta din behandling. Upplever du däremot saker som feber och klåda till exempel bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Eftersom Tetralysal påverkar hela bakteriefloran i kroppen kan du som kvinna märka att du oftare får svampinfektioner i underlivet. Du som haft svamp tidigare kan behandla dig mot svamp precis som du gjort tidigare. Om du får en infektion för första gången i samband med Tetralysal, kan det dock vara bra att kontakta en läkare som kan göra en undersökning. Viktigt är att medicinen inte ska ätas då man är gravid i andra halvan av graviditeten.
Om man måste ta syraneutraliserande läkemedel eller läkemedel som innehåller järn, kalcium eller magnesium under tiden man behandlas med Tetralysal ska läkemedlen tas med cirka 3 timmars mellanrum. Annars kan effekten av läkemedlet minska. Många vitamin-mineralpreparat kan innehålla både järn, kalcium och magnesium.